1 / 2
2 / 2

Sinh viên Học viện Cơ sở trở thành Chuyên gia trẻ của Microsoft

Tin tức - Sự kiện — vào February 26, 2009 lúc 5:40 pm

Sinh viên Huỳnh Công Thịnh lớp Đ05THA1 vừa được ghi nhận là “Chuyên gia có giá trị nhất” của Microsoft. Ở Việt Nam, từ năm 2004 có 9 người đạt được danh hiệu này và Thịnh là người trẻ nhất.
Chương trình Most Valuable Professional (Tạm dịch Những chuyên gia có giá trị nhất – MVP) là chương trình của Microsoft nhằm ghi nhận và cảm ơn các cá nhân xuất sắc trong cộng đồng công nghệ thông tin về những đóng góp tự nguyện của họ cho cộng đồng và góp phần quảng bá những công nghệ cuả Microsoft.

Hiện tại Huỳnh Công Thịnh đang chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Thịnh là sinh viên tích cực trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên và các phong trào học tập của sinh viên đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin; Thịnh được Microsoft phong tặng danh hiệu MVP năm 2009 vì những đóng góp cho cộng đồng người dùng hệ điều hành Windows.