1 / 2
2 / 2

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2010

Tin tức - Sự kiện — vào July 5, 2010 lúc 8:40 pm


Thư ký Hội đồng tuyển sinh và Cán bộ coi thi đang làm thủ tục giao nhận bài thi môn Toán

Theo đúng kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 trong các ngày 03, 04, 05 tháng 7 năm 2010, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thi tuyển sinh tại các điểm thi Cần Thơ, Quy Nhơn, Tp. Hồ Chí Minh (riêng tại điểm thi Vinh Cơ sở phía Bắc tổ chức coi thi chung), số lượng thí sinh tham dự đạt 70% so với số lượng Hồ sơ đăng ký dự thi và giữ mức ổn định trong cả 3 buổi thi, theo báo cáo tại các điểm thi, các buổi thi diển ra bình thường, không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi nào bị lập biên bản, thí sinh làm bài nghiêm túc và hết giờ mới nộp bài.