1 / 2
2 / 2

Hội thảo về quy định nghiên cứu khoa học của học viện

Tin tức - Sự kiện — vào November 5, 2008 lúc 1:59 am

Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 5/11/2008 tại học viện cơ sở tại TP.HCM, 11 Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra buổi Hội thảo quy định về nghiên cứu khoa học cũa Học viện cơ sở TP.HCM

Thành phần tham dự : TS Lê Quốc Cường – Phó giám đốc học viện phụ trách cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, LĐ Khoa, Bộ môn, Giáo viên (không có giờ lên lớp),Ban chấp hành chi Đoàn (BCHCĐ)…..