1 / 2
2 / 2

Hội thảo về kế hoạch tổ chức lớp cao học

Tin tức - Sự kiện — vào November 21, 2008 lúc 8:12 am

Ngày 18/11/2008 Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, phụ trách cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Lê Quốc Cường đã chủ trì buổi hội thảo xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo các lớp sau đại học. Tham dự buổi hội thảo có đại diện Phòng QLĐT&TTTL , phòng KT-TK-TC, Trưởng các Khoa và các Tổ trưởng bộ môn thuộc các Khoa đào tạo 2. Các đại biểu tham dự hội thảo nghe đại diện phòng QLĐT&TTTL báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp sau đại học, các quy định hiện hành về đào tạo sau đại học, chủ trương chung của Ban Giám đốc Học viện về đào tạo sau đại học, đại diện các khoa đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp sau đại học tại Học viện cơ sở, trong đó đa số ý kiến cho rằng cần bám sát các quy định trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, trong đó quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất, phòng học, phòng kết nối mạng, phòng đọc, thư viện và đội ngũ giảng viên, trách nhiệm của các khoa đào tạo.

Kết thúc hội thảo TS. Lê Quốc Cường sau khi đã thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự hội thảo đã kết luận: Phòng QLĐT&TTTL căn cứ vào các quy định hiện hành, vào tình hình thực tế tại cơ sở và chủ trương chung của ban Giám đốc để xây dựng một kế hoạch cụ thể, trong đó nêu rõ được các nội dung sau:

1. Phương án thành lập Tổ đào tạo sau đại học và Quốc tế, sau này nếu được phép của Ban giám đốc sẽ chuyển thành Trung tâm Đào tạo sau đại học và Quốc tế.
2. Mối quan hệ của Tổ với các khoa Đào tạo 2, trách nhiệm của các khoa trong việc hỗ trợ công tác đào tạo.
3. Mối quan hệ giữa Tổ với Khoa đào tạo sau đại học và Quốc tế của Học viện.
4. Quy mô các phòng học và quy định riêng về chế độ tham khảo, truy cập và mượn tài liệu tại Thư viện.
5. Cách thức lấy ý kiến của người học về phương pháp và chất lượng giảng dạy của từng giảng viên.
6. Cách thức lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ, luận văn tốt nghiệp của người học.