1 / 2
2 / 2

Hội thảo về dự thảo mô hình Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp.

Tin tức - Sự kiện — vào November 14, 2008 lúc 8:59 am

Hội thảo được vinh dự đón tiếp TS.Lê Quốc Cường Phó Giám Đốc Học viện phụ trách sơ sở tại Tp.HCM, thầy Vũ Mạnh Tường – Trưởng Phòng Công tác HSSV và các thầy cô, cán bộ Học viện quan tâm và 200 sinh viên là Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp chính quy. …..

Sau phần báo cáo dự mô hình, đã có hơn 30 ý kiến tam gia đóng góp cho mô hìnhỉtung tâm. Các nội dung xoay quanh các nhu cầu của sinh viên trong công tác tư vấn hỗ trợ, đặc biệt là quan hệ doanh nghiệp. Các bạn sinh viên cũng đưa ra nhiều ý tưởng như: hình thành các doanh nghiệp ảo để sinh viên có điều kiện thực hành, doanh nghiệp cùng Học viện có điều kiện tiếp thị trên mạng. Hội thảo cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của TS. Lê Quốc Cường, Phó Giám Đốc Học viện Phụ trách Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh về tầm quan trọng Công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên, nhu cầu của sinh viên đối với việc làm và quan hệ doanh nghiệp, và chỉ đạo hình thành ngay bộ phận Hỗ trợ sinh viên trong thời gian chờ mô hình hoàn thiện nhằm đáp ứng nguyện vọng của sinh viên.

Sinh viên đang đặt câu hỏi tại hội thảo