1 / 2
2 / 2

Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2009 và Lễ phát thẻ Đảng viên

Tin tức - Sự kiện — vào February 26, 2009 lúc 7:06 am

Sau một năm nhìn lại, Đảng Ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh(gọi tắt Đảng ủy Học viện Cơ sở) đã Lãnh đạo Học viện Cơ sở vượt qua những khó khăn, đạt được những thành quả nhất định, đang ngày càng vững bước đi lên. Đặc biệt Học viện Cơ sở đã có những bước tiến đáng kể trong qui mô và chất lượng đào tạo, góp phần tăng qui mô và chất lương đào tạo cho toàn Học viện.

Để đánh giá những mặt mạnh, yếu, những tồn tại cần khắc phục và phát huy hơn nữa những tựu đã đạt được, sáng ngày 26/02/2009 toàn thể đảng viên trong Đảng Ủy Học viện Cơ sở đã tham gia Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2009 và Lễ phát thẻ đảng viên.

Hội nghị vinh dự đón tiếp: đ/c Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy Học viện Công nghệ BCVT – Giám đốc Học viện; Đ/c Lê Quốc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Công nghệ BCVT – Phó giám đốc Học viện phụ trách Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; Đ/c Phạm Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy Học viện Cơ sở – Trưởng phòng TCCB Học viện Cơ sở.

.Mở đầu Hội nghị, Đ/c Phạm Hoài Nam – Bí thư Đảng Ủy Học viện Cơ sở đọc quyết định phát thẻ Đảng viên đợt 2/9; Đ/c Lê Quốc Cường – Phó bí thư Đảng ủy Học viện phát thẻ đảng viên cho 04 đồng chí và gởi lời chúc mừng các đồng chí Đảng viên, mong rằng các đồng chí phát huy hơn nữa tính tích cực của người Đảng viên Đảng CSVN.

Kết thúc phần phát thẻ đảng viên là bài phát biểu của đ/c Nguyễn Thanh Tâm đại diện cho 04 đồng chí nhận thẻ đảng đợt 2/9 hứa phấn đấu nỗ lực hơn nữa, phát huy tính năng động để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu.

Sau đó, Hội nghị đi vào đánh giá và cùng nhau xây dựng, triển khai công tác Đảng trong năm 2009. Đ/c Phạm Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy Học viện Cơ sở báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2008 và phương hướng công tác Đảng năm 2009; đ/c Lê Quốc Cường – Phó giám đốc Học viện Cơ sở báo cáo định hướng công tác chuyên môn năm 2009.

Sau khi hội nghi nghe báo cáo, đ/c Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh Học viện Cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững của toàn Học viện, cần khẳng định phát huy hơn nữa sức mạnh, vị thế của mình trong các lĩnh vực đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo để cùng Học viện không ngừng phát triển ngày càng vững mạnh.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị nhất trí cao: công tác Đảng tại Học viện Cơ sở năm 2008, tuy vẫn còn một số mặt hạn chế về vai trò chủ động trong việc lãnh đạo mọi mặt, song đã được Đảng Ủy Học viện Cơ sở tại TP.HCM hoàn thành với sự nỗ lực và cố gắng rất cao độ, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục và quyết tâm khắc phục đã được thể hiện rất rõ ở phương hướng công tác Đảng năm 2009.

Song bên cạnh, Hội nghị cũng đã chân thành cảm ơn những ý kiến chỉ đạo rất sâu sát và cụ thể của Đ/c Bí thư Đảng ủy Học viện – Giám đốc Học viện tại Hội nghị, sự lãnh đạo rất kịp thời và nhanh chóng của Đảng ủy Học viện chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho Đảng ủy Học viện Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua và tương lai. Hội nghị ghi nhận sự đóng góp của tập thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và toàn thể giáo viên, công nhân viên của Học viện Cơ sở đã đoàn kết và nỗ lực cùng Đảng bộ và lãnh đạo Học viện Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008 và quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch năm 2009.

Ảnh, bài: Admin