1 / 2
2 / 2

HỌC VIỆN CƠ SỞ KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG& GPCN NEWSTAR

Tin tức - Sự kiện — vào March 19, 2018 lúc 8:39 am

– Ngày 15 tháng 3 năm 2018 Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (Học viện cơ sở) và Công ty CP truyền thông & GPCN NEWSTAR đã tiến hành Lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược. Tham dự buổi lễ có TS. Tân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở tại TP. HCM, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành kỹ thuật, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện cơ sở, Lãnh đạo Công ty CP truyền thông & GPCN NEWSTAR và đông đảo sinh viên của Học viện.

– Được biết  Công ty CP truyền thông & GPCN NEWSTAR hoạt động trong lĩnh vực CNTT hơn 10 năm qua với 2 chức năng chính: Tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhận lực CNTT chuyên sâu về lĩnh vực Mạng máy tính, An toàn thông tin, CNPM và các khóa học theo đơn đặt hàng của các tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm mục đích cho phép 02 bên phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tổ chức các khóa học chuyên đề, kỹ năng nghề về lĩnh vực CNTT cho sinh viên
  2. Ưu đãi học phí cho SV PTIT khi tham gia các khóa học ở NewStar
  3. Ưu tiên tiếp nhận SV thực tập, giới thiệu thực tập, tham gia các dự án, giới thiệu việc làm
  4. Phối hợp tổ chức các buổi seminar chuyên môn, định hướng nghề nghiệp, ngày hội việc làm
  5. Các nội dung hợp tác khác dựa trên cơ sở nguồn lực và thế mạnh của 2 bên

– Phát biểu trong lễ ký, TS. Tân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Sự hợp tác giữa Học viện và Công ty CP truyền thông & GPCN NEWSTAR là một hướng đi mới của Học viện, là một trong các giải pháp thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng chuyên môn để đảm bảo sinh viên ra trường là có thể làm tốt ngay các công việc chuyên môn đúng chuyên ngành đã được học.

– Đại diện Công ty CP truyền thông & GPCN NEWSTAR cũng đã phát biểu mong muốn được góp sức mình nhiều hơn nữa với Học viện trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao. Mong muốn cùng với Nhà trường trang bị cho các em, định hướng cho các em trong con đường sự nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng để các em thực sự là nguồn nhân lực CLC đẳng cấp không chỉ ở thị trường trong nước mà có thể tham gia vào thị trường ở khu vực và trên thế giới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ký thoả ước

Đông đảo sinh viên tham dự lễ ký