1 / 2
2 / 2

Học tập Quán triệt Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa X

Tin tức - Sự kiện — vào November 27, 2008 lúc 7:41 am

14g00 phút,Ngày 27/11/2008 Đảng Ủy Học viện CNBCVT cơ sở TP.HCM tổ chức học tập Quán triệt Nghị Quyết TW 7 khóa X . Đồng chí Cao Xuân Phách – Giám đốc trung tâm thông tin – tư tưởng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cho toàn thể 80 (Đảng viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị, cán bộ công đoàn từ bộ phận trở trở lên, Bí thư đoàn thanh niên)

Đến với buổi báo cáo, có: Ông Phạm Hoài Nam – Bí thư Đảng Ủy học viện CNBCVT TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch CĐ Ông Nguyễn Thế Tài – Phụ trách Phòng QLĐT&TTTL

Ông Phạm Hoài Nam (bìa trái) – Bí thư Đảng Ủy học viện CNBCVT TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Hiền( bìa trái hàng ghế thứ 2) – Chủ tịch CĐ Ông Nguyễn Thế Tài – Phụ trách Phòng QLĐT&TTTL (bìa phải)