1 / 2
2 / 2

Đã có lịch thi chính thức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Tin tức - Sự kiện — vào March 29, 2019 lúc 4:02 pm

Nội dung này được công bố tại Công văn 1209/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, theo đó:

– Ngày 24/6/2019:
+ Sáng: 8 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
+ Chiều: 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

– Ngày 25/6/2019:
+ Sáng: thi Ngữ văn (120 phút)
+ Chiều: thi Toán (90 phút).

– Ngày 26/6/2019:
+ Sáng: bài thi KHTN gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 50 phút)
+ Chiều: thi Ngoại ngữ (60 phút).

– Ngày 27/6/2019:
+ Sáng: bài thi KHXH gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (mỗi môn 50 phút).
+ Chiều: dự phòng

Hình thức thi để công nhận tốt nghiệp vẫn như năm 2018:

– Thí sinh Giáo dục THPT phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp.

– Thí sinh được lựa chọn thi cả 02 bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để xét công nhận tốt nghiệp THPT, tuy nhiên nếu đã đăng ký mà bỏ 01 trong 02 bài thi thì không được xét công nhận tốt nghiệp.

Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả thi cho thí sinh vào ngày 14/7/2019.

Xem chi tiết tại Công văn 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 tại đây