1 / 2
2 / 2

Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

Tin tức — vào February 20, 2020 lúc 7:56 am

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Học viện Cơ sở thông báo:
1. Tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020. Dự kiến sinh viên quay trở lại Học viện Cơ sở để học tập từ thứ Hai, ngày 02/3/2020. Sinh viên tra cứu lịch trên http://uis.ptithcm.edu.vn/.
2. Sinh viên nghiêm túc thực hiện:
– Theo dõi và cập nhật thông tin về kế hoạch học tập qua email sinh viên, trên website và fanpage của  Học viện Cơ sở;
– Tự trang bị kiến thức và cách phòng tránh dịch bệnh;
– Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, sinh viên cần báo với các cơ sở y tế và Học viện Cơ sở để tránh lây lan.
3. Liên hệ khi có các vấn đề cần thiết:
– Ông Phan Văn Soát: 0918.34.22.55 (Quyền trưởng phòng TCHC);
– Ông Nguyễn Thanh Vân: 0918.041.536 (Trưởng TT CSVC&DV);
– Ông Phạm Xuân Minh: 0939.692.171 (Phó trưởng phòng CTSV).
Học viện Cơ sở thông báo để sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.