1 / 2
2 / 2

Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)

Tin tức — vào February 14, 2020 lúc 3:48 pm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, để đảm bảo an toàn về vấn đề sức khỏe cho giảng viên và sinh viên, Học viện Cơ sở thông báo:
1. Tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020. Dự kiến sinh viên quay trở lại Học viện Cơ sở để học tập từ thứ Hai, ngày 24/02/2020. Sinh viên tra cứu lịch trên http://uis.ptithcm.edu.vn/.
2. Sinh viên nghiêm túc thực hiện:
– Kế hoạch điều chỉnh nêu trên;
– Tự trang bị kiến thức và cách phòng tránh dịch bệnh;
– Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, sinh viên cần báo với các cơ sở y tế và Học viện Cơ sở để tránh lây lan.
3. Liên hệ khi có các vấn đề cần thiết:
– Ông Phan Văn Soát: 0918.34.22.55 (Quyền trưởng phòng TCHC);
– Ông Nguyễn Thanh Vân: 0918.041.536 (Trưởng TT CSVC&DV);
– Ông Phạm Xuân Minh: 0939.692.171 (Phó trưởng phòng CTSV).
Học viện Cơ sở thông báo để sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.