1 / 2
2 / 2

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tin tức — vào August 14, 2013 lúc 11:12 pm

Ngày 12/08/2013, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã gửi thư chúc mừng đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, biểu dương kết quả của kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2013 của Học viện. Đồng thời Bộ trưởng cũng tặng 02 suất học bổng (hỗ trợ toàn bộ học phí trong quá trình học đại học tại Học viện) cho 02 thủ khoa kỳ tuyển sinh vừa qua của Học viện.

Xem toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông