Thông báo về việc đóng học phí học kỳ hè năm học 2017-2018

Sinh viên, Tin tức — vào June 29, 2018 lúc 10:46 am

Sinh viên đọc thông báo đóng học phí học kỳ hè năm học 2017-2018 theo đường link phía dưới để thực hiện.

Thong bao dong hoc phi hoc ky he nam hoc 2017-2018