1 / 2
2 / 2

Thông báo thu học phí sinh viên cuối khóa kỳ tốt nghiệp hệ đại học khóa 2014 chuyên ngành Kỹ thuật; hệ liên thông khóa 2016

Sinh viên, Thông báo chung, Tin tức — vào July 10, 2018 lúc 2:09 pm

Sinh viên thực hiện việc đóng học phí theo thông báo của nhà trường như đường link

http://goo.gl/7rQqmM đính kèm.