1 / 2
2 / 2

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp

Tin tức — vào October 31, 2011 lúc 6:03 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1. SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP:

1.1 Đại học Từ xa

1.2 Đại học Vừa làm vừa học

1.3 Đại học Liên thông cao đẳng lên đại học Chính quy và Vừa làm vừa học

2. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh – Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh.

3. THỜI GIAN: Dự kiến ngày 26/11/2011 (thứ bảy)

Những sinh viên có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước, sau ngày 10/11/2011 liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo & Khoa học công nghệ, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.