1 / 2
2 / 2

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 5 – 2012

Tin tức — vào December 27, 2012 lúc 3:02 pm

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp như sau:

I.     SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

      1.    Hệ Đại học Vừa làm vừa học

Khóa 2007 (Quyết định số: 530/QĐ – HV ký ngày10/08/2012);

Các khóa trước đã trả nợ xong (Quyết định số: 531/QĐ – HV ký ngày10/08/2012).

    2.    Hệ Đại học Chính qui

Khóa 2007 (Quyết định số: 775/QĐ – HV ký ngày25/10/2012).

    3.    Hệ Cao đẳng Chính qui

Khóa 2009 (Quyết định số: 764/QĐ – HV ký ngày22/10/2012).

   4.    Hệ Đại học Văn bằng 2 Vừa làm vừa học

Khóa 2009 (Quyết định số: 762/QĐ – HV ký ngày22/10/2012).

 

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mang theo giấy Chứng minh nhân dân để đối chiếu tránh trao bằng nhầm lẫn. Không giải quyết các trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp;

(Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp xem tại đây).

(Danh sách sinh viên còn nợ sách, nợ cam kết)

II.     ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ

Hội trường – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.

III.     THỜI GIAN

Thứ sáu, ngày 04/01/2013

  • Từ 8:00 đến 16:00: Sinh viên làm các thủ tục nhận bằng tại phòng 2B03 (Cơ sở Quận 9).

Thứ bảy, ngày 05/01/2013

  • Từ 7:30 đến 8:30: Sinh viên mượn trang phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ;
  •  Từ 8:30 đến 11:30: Cử hành Lễ trao bằng tốt nghiệp.

(Công văn thông báo cấp bằng đợt 5 năm 2012 xem tại đây)