1 / 2
2 / 2

Thông báo lễ trao bằng đợt 1 năm 2014

Tin tức — vào February 24, 2014 lúc 10:37 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1.     SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

1.1         Đại học bằng thứ 2:

–          Khóa 2010;  (Xem danh sách)

–          Các khóa trước.  (Xem danh sách)

1.2         Liên thông từ CĐ lên ĐH:

–          Khóa 2011; (Xem danh sách)

–          Các khóa trước.  (Xem danh sách)

1.3         Đại học hình thức giáo dục từ xa:

–          Khóa 2008 (hệ 5 năm) và khóa 2010 (hệ 2,5 năm). (Xem danh sách)

1.4         Đại học, Cao đẳng chính quy:

–          Các khóa trước; (Xem danh sách)


Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mang theo giấy Chứng minh nhân dân để tránh trao bằng nhầm lẫn. Không giải quyết các trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp.

2.   ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ

Hội trường – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.

3.    THỜI GIAN:

Thứ sáu, ngày 28/02/2014:

  • Từ 07:30 đến 09:30: sinh viên làm các thủ tục nhận bằng tại phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên, và mượn lễ phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ. Chi tiết (về việc mượn lễ phục liên hệ với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ (Điện thoại: 08. 3730 5753).
  • 09:30 đến 11:30: Tiến hành Lễ trao bằng tốt nghiệp.

 Chi tiết về lễ trao bằng liên hệ phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (ĐT: 08.38295092)

Xem toàn văn thông báo trao bằng đợt 1 – 2014

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

Các sinh viên chưa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp vui lòng liên hệ với các Phòng/Ban đã ghi chú trong danh sách.