1 / 2
2 / 2

Thông báo lễ trao bằng đợt 1 năm 2013

Tin tức — vào March 21, 2013 lúc 3:23 pm

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1. SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

  1.1  Cao học:

   –   Khóa 2010; (Đang cập nhật danh sách)

 1.2  Đại học chính quy:

  –   Khóa 2008;  (Xem danh sách ngành ĐTVT, Đ-ĐT, CNTTQTKD)

 1.3  Liên thông đại học:

  –   Khóa 2010; (Xem danh sách)

  –   Các khóa trước (theo quyết định 803/QĐ-HV). (Xem danh sách)

 1.4  Đại học Vừa làm vừa học:

      Các khóa trước (theo quyết định 804/QĐ-HV). (Xem danh sách)

 1.5  Đại học Từ xa:

   –   Khóa 2009 hệ 2,5 năm; (Xem danh sách)

   –   Khóa 2007 hệ 5 năm; (Xem danh sách)

   –  Các khóa trước (theo quyết định 881/QĐ-HV, 882/QĐ-HV, 889/QĐ-HV) (Xem danh sách)

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mang theo Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (bản chính) để đối chiếu, giấy Chứng minh nhân dân để tránh trao bằng nhầm lẫn. Không giải quyết các trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp.

2. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ

Hội trường – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.

3. THỜI GIAN:

  • Thứ sáu, ngày 29/3/2013:

Từ 8:00 đến 16:00: sinh viên làm các thủ tục nhận bằng tại phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên, và mượn trang phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ. Chi tiết (về việc mượn lễ phục liên hệ với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ (Điện thoại: 08. 3730 5753).

  • Thứ bảy, ngày 30/3/2013:

8:00 đến 11:30: Tiến hành Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Xem toàn văn thông báo