1 / 2
2 / 2

Thông Báo Lễ Tốt Nghiệp

Tin tức — vào September 11, 2020 lúc 8:10 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể nghiên cứu sinh, học viên sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện dự Lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:
Địa điểm: Cơ sở tại Quận 9, số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:
Sáng Thứ ba, ngày 22/9/2020: Lễ Tốt nghiệp
–     Từ 7:30 đến 8:45: Làm thủ tục mượn trang phục tại tầng trệt Hội trường A
–     Từ 9:00 đến 11:00: Lễ tốt nghiệp tại Hội trường A
* Chiều Thứ ba, ngày 22/9/2020: Cấp bằng tốt nghiệp
–     Từ 13:00 đến 16:00: sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
Thứ tư, ngày 23/9/2020: Tiếp tục cấp bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
–     Sáng: từ 7:30 đến 11:30
–     Chiều: từ 13:00 đến 16:00
Lưu ý:
* Đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy:
– Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát tại đây Hoặc quét mã QR sau:

– Bằng tốt nghiệp chỉ phát cho sinh viên đã hoàn thành Phiếu khảo sát.
– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Cô Phan Thanh Kiều – Phòng Công tác sinh viên
Điện thoại: 028-3-896-6675, Email: pctsv@ptithcm.edu.vn

* Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây

* Danh sách nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ xem tại đây
* Danh sách học viên nhận bằng thạc sĩ xem tại đây
* Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng và đại học xem tại đây
* Danh sách sinh viên  chưa nhận bằng trong các đợt trước:
–    Đại học chính quy
–    Đại học từ xa
–    Cao đẳng chính quy