1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO HOÃN LỄ TỐT NGHIỆP

Thông báo chung, Tin tức — vào May 11, 2021 lúc 4:37 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 90/TB-HVCS ngày 29/4/2021 triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp và trao bằng vào các ngày 18 và 19/5/2021 tại Cơ sở Học viện, số 97, Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo hoãn Lễ tốt nghiệp và trao bằng. Thời gian tổ chức Lễ Học viện sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.