1 / 2
2 / 2

Triển khai chương trình đào tạo tiếng anh TOEIC cấp tốc dành cho sinh viên khóa 2008

Thông báo chung — vào October 13, 2011 lúc 5:11 pm

Căn cứ theo kết quả cuộc họp ngày 29/9/2011 về việc triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh TOEIC cấp tốc dành cho sinh viên khóa 2008 của Học viện CN BCVT cơ sở TPHCM do Phó Giám đốc chủ trì.

Qua trao đổi giữa các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ – Khoa cơ bản 2 và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học. Trung tâm Đào tạo BCVT II xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
1. Phân chia lớp học:

Dựa trên kết quả kiểm tra của Trung tâm khảo thí Học viện đối với các sinh viên khóa 2008 chuẩn bi tốt nghiệp ra trường, học viên được chia làm 03 nhóm đối tượng:

– Nhóm 1: điểm TOEIC < 350.

– Nhóm 2: điểm TOEIC từ 350-400.

– Nhóm 3: điểm TOEIC từ 400-450.

2. Chương trình giảng dạy được xây dựng cho từng nhóm:
2.1. Chương trình TOEIC cấp độ 1 (dành cho nhóm 1).

a. Mục tiêu: Kết quả cuối khóa, sinh viên đạt chuẩn TOEIC 350 (tương đương với tiếng anh 4 của Học viện).

b. Thời lượng: 60 tiết (05 tuần, mỗi tuần học 12 tiết).

c. Học phí: 930.000đ

d. Nội dung:

• Phần 1. Giáo trình bổ trợ: Developing Skill For the TOEIC Test

• Phần 2. Giáo trình TOEIC: Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Introductory Course (Fourth Edition) by Lin Lougheed.
2.2. Chương trình TOEIC cấp độ 2 (dành cho nhóm 2).

a. Mục tiêu: Kết quả cuối khóa, sinh viên đạt chuẩn TOEIC 400 (tương đương với tiếng anh 5 của Học viện).

b. Thời lượng: 60 tiết (05 tuần, mỗi tuần học 12 tiết)

c. Học phí: 930.000đ

d. Nội dung:

• Phần 1. Giáo trình bổ trợ TOEIC Academy

• Phần 2. Giáo trình TOEIC: Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Intermediate course (Fourth Edition) by Lin Lougheed – Section A.
2.3. Chương trình TOEIC cấp độ 3 (dành cho nhóm 3).

a. Mục tiêu: Kết quả cuối khóa sinh viên đạt chuẩn TOEIC 450 (tương đương với tiếng anh 6 của Học viện).

b. Thời lượng: 60 tiết (05 tuần, mỗi tuần học 12 tiết).

c. Học phí: 930.000đ

d. Nội dung:

• Phần 1. Giáo trình bổ trợ TOEIC Academy

• Phần 2. Giáo trình TOEIC: Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Intermediate course (Fourth Edition) by Lin Lougheed – Section B.

3. Chính sách hỗ trợ: chỉ dành cho sinh viên Học viện CN BCVT cơ sở TPHCM

– Mức học phí trên đã bao gồm toàn bộ tài liệu và các dụng cụ học tập và nước giải khát giữa giờ.

– Các học viên tham dự đủ 90% thời lượng (từ 54 tiết) trở lên, khi kiểm tra cuối khóa do Trung tâm khảo thí của Học viện thực hiện nếu không đạt yêu cầu sẽ được học lại miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.
4. Cách thức đào tạo:

– Mỗi lớp học sẽ do 02 giảng viên phụ trách: 01 giảng viên Bộ môn ngoại ngữ và 01 giảng viên của Trung tâm).

– Mỗi buổi học 04 tiết từ 17h45 đến 21 giờ 15 các buổi tối thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7 trong tuần.

– Số lượng học viên mỗi lớp: tối đa 30 học viên.
5. Thời gian dự kiến khai giảng: ngày 24/10/2011

6. Thành phần giảng viên:
a. Giảng viên của Bộ môn ngoại ngữ – Khoa cơ bản 2:

1. Thầy Phạm Hồng Đức.

2. Thầy Phạm Hùng Quân.

3. Thầy Nguyễn Đại Phong.

b. Giảng viên của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học:

1. Thầy Nguyễn Ngọc Bảo Long – Tốt nghiệp cử nhân Đại học Sydney Úc – Hiện đang công tác tại IDP Education (Việt Nam).

2. Thầy Nguyễn Đắt Thạnh – Cử nhân Anh văn (Trường Đại học SPKT TPHCM)

3. Cô Trần Thị Kim Anh – Cử nhân Anh văn (Trường Đại học KHXHNV TPHCM).

Tải về thông báo chi tiết