1 / 2
2 / 2

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2

Thông báo chung — vào August 19, 2012 lúc 12:04 pm

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Học viện thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8 đến 17h ngày 31/8/2012 (tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư bảo đảm EMS nếu hồ sơ được được nộp qua đường bưu điện)

Hình thức nhận hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc nộp trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ (Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở đào tạo nào thì nộp hồ sơ xét tuyển theo địa chỉ của Cơ sở đào tạo đó):

  • Phía Bắc (BVH):        Học viện Công nghệ BCVT – Văn phòng Giao dịch một cửa

(ĐT: 04.33528122) Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

  • Phía Nam (BVS):       Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh

(ĐT: 08.38297220) Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Các nội dung khác trong Thông báo xét tuyển bổ sung không thay đổi.

Xin trân trọng cảm ơn!

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PGS.TS. Lê Hữu Lập