1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ 2 2010-2011 và lịch thực tập sở Khoa Điện tử (tạm thời)

Thông báo chung — vào March 1, 2011 lúc 9:46 am

Thông báo thời khóa biểu, lịch thi học kỳ 2 2010 – 2011 và  lịch thực tập sở khoa Điện tử cụ thể như sau:

Lịch thí nghiệm, thực tập sở _ Khoa Điện tử

Thời khóa biểu An Giang, Trà Vinh

Thời khóa biểu Văn bằng 2

Thời khóa biểu, lịch thi Chính quy

Thời khóa biểu, lịch thi Tại chức