1 / 2
2 / 2

Quy trình thực hiện các thủ tục công nhận tốt nghiệp và cấp phát văn bằng tốt nghiệp

Thông báo chung — vào July 14, 2010 lúc 11:10 pm

Quy trình này quy định các thủ tục và thời gian cần thiết trong quá trình xét công nhận tốt nghiệp và quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường theo đúng các quy định hiện hành…
Qui trình cấp bằng tốt nghiệp