1 / 2
2 / 2

Nơi sinh viên liên hệ

Thông báo chung — vào September 20, 2010 lúc 10:22 am

NƠI SINH VIÊN LIÊN HỆ

Khi cần giải quyết công việc, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với các đơn vị có chức năng sau đây:

Phòng Quản lý đào tạo & Thông tin tư liệu:

– Nộp hồ sơ nhập học

– Nhận kế họach học tập (thời khóa biểu) học kì, năm học (học lý thuyết, thực hành, thực tập tốt nghiệp, thi học kì, thi tốt nghiệp…) và hướng dẫn về việc thực hiện kế họach đó.

– Đăng ký môn học và nhận phiếu học tập; đăng ký điều chỉnh lớp học, môn học (nếu có)

– Bảo lưu kết quả học tập.

– Đăng ký cấp bảng điểm (học kì, năm học, toàn khóa học, tốt nghiệp…); Bằng tốt nghiệp; Các chứng chỉ theo qui định (thể chất, quốc phòng…).

– Gỉai đáp các vấn đề có liên quan.

Phòng kế toán:

– Nộp tiền học phí (sau khi đăng ký môn học) theo phiếu học tập và giấy nộp tiền, nộp lệ phí: ký túc xá, điện, phí internet…

– Nhận tiền khen thưởng, học bổng, hỗ trợ học phí…

– Hoàn học phí.

– Xác nhận đã đóng học phí, lệ phí ký túc xá…

– Giải đáp các vấn đề có liên quan.

Phòng công tác học sinh, sinh viên:

– Giấy chứng nhận sinh viên: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; các giấy tờ cần xác nhận của trường để đăng ký tạm trú, tàu xe, vé tháng xe búyt, lĩnh tiền bưu điện…

– Giải đáp các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên (HSSV).

– Đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa.

– Đăng ký cấp lại thẻ sinh viên.

– Giải quyết hồ sơ xét khen thưởng, kỷ luật.

– Bảo hiểm sinh viên (bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn)

– Giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên.

– Giải quyết hồ sơ xin học bổng, vay tín dụng học tập.

– Tư vấn học tập và hướng nghiệp.

– Đăng ký và giới thiệu việc làm.

Văn phòng các khoa:

– Đăng ký học lại, thi lại.

– Giải đáp các vấn đề có liên quan đến học tập, nghiên cứu khoa học.

– Cập nhật kết quả thi, kiểm tra.

– Đăng ký, nhận đề tài.