1 / 2
2 / 2

Lịch thi tốt nghiệp chính trị Đại học – Chính quy 05

Thông báo chung — vào November 24, 2009 lúc 3:27 am

Kỳ thi tốt nghiệp môn khoa học Mác Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh hệ đại học chính quy khóa 2005-2009 và hệ đại học hoàn chỉnh kiến thức khóa 2007-2009
Lịch thi