1 / 2
2 / 2

Lịch thi đấu hội thao CBCNV Học viện cơ sở tại TP.HCM chào mừng 10/11

Thông báo chung — vào November 10, 2008 lúc 2:00 am

1. Chương trình của Hội thao 20/11 (xem chương trình chi tiết)

2. Danh sách văn nghệ

3. Danh sách kéo co

4. Danh sách Tennis (nhấp vào đây để xem danh sách)