1 / 2
2 / 2

Hội thảo về Cooperative Communication and Cognitive Radio

Thông báo chung — vào October 19, 2009 lúc 3:41 am

Hội thảo về Cooperative Communication and Cognitive Radio vào ngày 20/10/2009. Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh Võ Nguyễn Quốc Bảo và Giáo sư Hyung Yun Kong (Đại học Ulsan, Hàn Quốc.
Lịch hội thảo