1 / 2
2 / 2

Danh sách SV năm cuối nợ môn cần đăng ký học lại, thi lại

Thông báo chung — vào April 16, 2011 lúc 3:14 am

Phòng khảo thí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP Hồ Chí Minh thông báo danh sách sinh viên năm cuối nợ môn cần có kế hoạch đăng ký học lại thi lại để theo kịp tiến độ học tập, tốt nghiệp.
Tải về danh sách kèm theo.