1 / 2
2 / 2

Chương trình khung tuyển sinh 2011

Thông báo chung — vào March 1, 2011 lúc 9:14 pm

Kế hoạch khung công tác tuyển sinh 2011 của Học viện như sau: Xem chi tiết
Các thí sinh có thể tham khảo thông tin chi tiết về tuyển sinh hệ Cao học của Học viện Công nghệ BCVT ở link sau:
http://dtkhcn.ptit.edu.vn/index.php?/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-Dot-1-nam-2011.html