1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu Kỳ 1 các lớp Cao học khóa 2014 (Đợt 2)

Tin tức — vào December 24, 2014 lúc 1:50 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo Thời khóa biểu Kỳ 1 các lớp cao học khóa 2014 đợt 2 như sau:
– Lớp Hệ thống thông tin
– Lớp Kỹ thuật viễn thông