1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 các lớp hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1/2011

Tin tức — vào July 27, 2011 lúc 2:32 pm

Các sinh viên trúng tuyển hệ Liên thông trình độ từ  cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2011 xem thời khóa  học kỳ 1 năm học 2011 – 2012  tại đây