1 / 2
2 / 2

Quyết Định về việc tiếp nhận tạm thời thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng vào đại học chính quy năm 2017

Tin tức — vào July 19, 2017 lúc 2:10 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thông báo về việc tiếp nhận tạm thời thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng vào đại học chính quy năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:tiếp nhận tạm thời thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng vào đại học chính quy năm 2017