1 / 2
2 / 2

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 10/2011

Tin tức — vào October 10, 2011 lúc 10:25 pm

Quyết định công nhận tốt nghiệp trong tháng 10 cho các lớp tại Hà Nội và TP.HCM

1. Quyết định 747/QĐ-HV Công nhận tốt nghiệp C08 – Hà Nội
2. Quyết định 748/QĐ-HV Công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 2008 – HCM
3. Quyết định 749/QĐ-HV Công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy các khóa 2006, 2007 – HCM

4. Quyết định 750-QĐ-HV công nhận tốt nghiệp đại học chính quy (văn bằng 2) khóa 2007 – HCM
5. Quyết định 751/QĐ-HV công nhận tốt nghiệp đại học chính quy (văn bằng 2) khóa 2006 – HCM

6. Quyết định 752/QĐ-HV công nhận tốt nghiệp đại học VLVH (văn bằng 2) khóa 2007 – HCM