1 / 2
2 / 2

Phiếu khảo sát thông tin

Tin tức — vào September 10, 2014 lúc 11:01 am

Chúc mừng các bạn sinh viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy năm 2014, trúng tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Trân trọng mời tân sinh viên khóa 2014 điền thông tin vào Phiếu khảo sát thông tin.