1 / 2
2 / 2

Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Thôn Dã Bảo Vệ Thành Công Luận Án Tiến Sĩ

Tin tức — vào December 7, 2020 lúc 8:34 am

Dưới sự hướng dẫn của TS. Tân Hạnh và TS. Phạm Hoàng Duy.

Ngày 05 tháng 12 năm 2020, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thôn Dã đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:
“Khai phá dữ liệu tuần tự để dự đoán hành vi truy cập web”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 9.48.01.04
Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh xin đăng tải một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thôn Dã:

PGS. TS. Lê Nhật Thăng, Thư ký Hội đồng, đọc Quyết định

 

Hội đồng Luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

NCS. Nguyễn Thôn Dã trình bày Luận án tiến sĩ trước Hội đồng

 

Tiến sĩ Tân Hạnh, hướng dẫn chính, trình bày quá trình nghiên cứu của NCS. Nguyễn Thôn Dã

 

NCS. Nguyễn Thôn Dã đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ