1 / 2
2 / 2

Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Đợt 3 Năm 2012

Tin tức — vào May 21, 2012 lúc 5:51 pm

Thực hiện Thông báo số 204/TB-ĐT&KHCN, ngày 05/4/2012, v/v kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

  1. 1. SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

1.1 Đại học Chính qui:

–     Khóa 2007;

–     Các khóa trước đã trả nợ xong.

1.2 Đại học Vừa làm vừa học:

Các khóa trước đã trả nợ xong.

1.3 Đại học Liên thông:

–     Khóa 2009

–     Các khóa trước đã trả nợ xong.

1.4 Đại học Từ xa:

Các khóa trước đã trả nợ xong.

1.5 Cao đẳng Chính qui:

–      Các khóa trước đã trả nợ xong.

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

—————–o.O.o——————-

DOWNLOAD FILE  ĐẦY ĐỦ :

Công văn 197 v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2012