1 / 2
2 / 2

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2011

Tin tức — vào July 27, 2011 lúc 8:45 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến Quý Ban lãnh đạo và các sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiêp cho các sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1.      Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp:

–       Đại học chính quy khóa 2006

–       Bổ sung 38 sinh viên Đ06VT,TH và các khóa khác

–       Đại học chính quy khóa trước trả nợ

–       Cao đẳng chính quy khóa trước trả nợ

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mang theo bằng tốt nghiệp THPT (bản chính) để đối chiếu, CMND để tránh trao bằng nhầm lẫn. Không giải quyết nhận thay bằng tốt nghiệp.

2.      Địa điểm tổ chức lễ:

Hội trường – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh – Đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

3.      Thời gian: từ 7h30’ – 11h30’ thứ sáu ngày 05/08/2011

–       7h30’ đến 08h00’: sinh viên làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp – Chi tiết liên hệ với Đoàn Thanh niên (Điện thoại: 08. 3730 5753)

–       08h00’ đến 10h30’: tiến hành lễ trao bằng tốt nghiệp.

–       10h30’ đến 11h30’: nhận bằng và ký tên vào số cấp bằng.

Danh sách các sinh viên chưa hoàn tất thủ tục phát bằng:

–       Đại học chính quy khóa 2006

–       Đại học chính quy khóa trước trả nợ

–       Cao đẳng chính quy khóa trước trả nợ