1 / 2
2 / 2

Kế hoạch trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2012

Tin tức — vào December 28, 2011 lúc 11:23 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến Quý Ban lãnh đạo và các sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiêp cho các sinh viên đã tốt nghiệp như sau:

1.      Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp:

Đại học VLVH khóa 2005 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

Đại học chính quy khóa trước trả nợ và Cao đẳng chính quy khóa2008 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

–  Đại học văn bằng 2 khóa 2007 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

–  Liên thông từ CĐ lên ĐH khóa 2008 (Danh sách kèm theo)

*Các trường hợp chưa được cấp bằng của khóa 2005 hệ Đại học hình thức VLVH (Danh sách kèm theo)

(Danh sách các sinh viên chưa được nhận bằng còn cập nhật trong thời gian tới)

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mang theo bằng tốt nghiệp THPT (bản chính) để đối chiếu, CMND để tránh trao bằng nhầm lẫn. Không giải quyết nhận thay bằng tốt nghiệp.

2.      Địa điểm tổ chức lễ:

Hội trường – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh – Đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

3.      Thời gian:

– Ngày 06/01/2012 (Thứ sáu)

Từ 13:00 đến 16:30 Sinh viên làm các thủ tục nhận bằng tại Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên, và mượn trang phục tại Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ.

– Ngày 07/01/2012 (Thứ bảy)

Từ 8:30 đến 11:00: Lễ trao bằng.

Xem chi tiết thông báo