1 / 2
2 / 2

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào November 1, 2017 lúc 1:44 pm

– Ngày 27/10/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại cả hai cơ sở đào tạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi Lễ có TS. Vũ Văn San, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện; Ban Giám đốc Học viện; Đại diện BCH Công đoàn và đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban chức năng của Học viện và Học viện cơ sở.

Tại cơ sở đào tạo Hà Nội, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Ngọc Minh, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 1 giữ chức vụ Trưởng khoa Kỹ thuật  Điện tử 1; và bà Đặng Thị Việt Đức, Phó Trưởng khoa Tài chính Kế toán 1 nhiệm vụ Phụ trách khoa Tài chính Kế toán 1.

TS . ũ Văn San – Giám đốc Học viện tặng hoa và trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm tại cơ sở đào tạo Hà Nội

– Tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện uỷ quyền cho TS. Tân Hạnh, Phó Giám Đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Cơ bản 2 giữ chức vụ Trưởng khoa Cơ bản 2;  bổ nhiệm TS. Trương Đức Nga, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Quản trị Kinh doanh 2 giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh 2; và bổ nhiệm ông Phan Văn Soát, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Học viện cơ sở.

TS. Tân Hạnh – Phó giám đốc Học viện, Phụ trách cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

– Tại buổi Lễ, TS. Vũ Văn San và TS. Tân Hạnh  đã tặng hoa và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Trong lời phát biểu chúc mừng, Giám đốc Học viện khẳng định: “Đây là những cán bộ có năng lực và tâm huyết, đã có nhiều đóng góp cho Học viện trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, năng lực lãnh đạo, đoàn kết và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện”.