1 / 2
2 / 2

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LÀM VIỆC VỚI CDAC

Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào July 12, 2017 lúc 8:39 am

– Trong các ngày 04 & 05/7/2017, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có buổi làm việc với Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) trong khuôn khổ dự án tài trợ của Chính phủ Ấn Độ nhằm xây dựng một Trung tâm đào tạo chất lượng cao về phát triển phần mềm tại Việt Nam (CESDT).

– Tham dự buổi làm việc có TS. Tân Hạnh, Phó giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và PGS. TS Trần Quang Anh. Phó giám đốc Học viện, PGS. TS. Đặng Hoài Bắc Phó giám đốc Học viện và Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2. Các buổi làm việc được thực hiện qua cầu truyền hình. Các buổi làm việc đã diễn ra trong không khí hữu nghị, chân tình và hợp tác, hai bên đã thống nhất  được một số thỏa thuận hợp tác. Theo đó Trong tháng 7/2017, Học viện sẽ cử 5 giảng viên tham dự khoá đào tạo Master Trainer trong 8 tuần tại Ấn Độ. Trong tháng 08/2017 và tháng 01/2018, Học viện sẽ tiếp tục cử mỗi đợt 5 giảng viên tham dự khoá đào tạo Trainer trong 6 tháng tại Ấn Độ.

Hình ảnh trong buổi làm việc qua cầu truyền hình: