1 / 2
2 / 2

HỢP TÁC GIỮA PTIT-HCM VÀ SHTP-TRAINING CENTER

Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào May 17, 2017 lúc 3:54 pm

Ngày 16/5/2017 tại trụ sở SHTP – Traning Center đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT-HCM) và Trung tâm đào tạo – Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP –Traning Center).

1

TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc Học viện phụ trách PTIT-HCM và TS. Nguyễn Văn Thạnh Giám đốc SHTP-Training Center ký kết biên bản ghi nhớ, dưới sự chứng kiến của PGS. TS. Lê Hoài Quốc, Trưởng ban quản lý SHTP, Tham tán thương mại Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện các công ty Nhật Bản hỗ trợ cho dự án thành lập trung tâm Việt – Nhật tại SHTP.

Sự hợp tác giữa PTIT-HCM và SHTP-Training Center tạo điều kiện cho sinh viên Học viện ngoài việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp còn có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp công nghệ cao, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệp, tham dự các khóa đào tạo chuyên đề, ngắn hạn…

Về phía PTIT-HCM, sự hợp tác khẳng định mô hình đào tạo của Học viện là gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mạng nghiên cứu khoa học, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.