1 / 2
2 / 2

Hội thảo chuyên đề của GS. TS. Kumbesan Sandrasegaran, Đại học Công nghệ Sydney, Úc (UTS – Australia)

Tin tức — vào July 8, 2014 lúc 9:28 am

Phòng ĐT&KHCN trân trọng kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tham dự buổi hội thảo chuyên đề: “Radio resource management in 4G mobile networks”

– Báo cáo viên: GS.TS.Kumbesan Sandrasegaran, Đại học Công nghệ Sydney, Úc (UTS – Australia)

– Thờigian: 10:00 ngày 02/8/2014

– Địa điểm: Hội trường A001, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí  Minh.

Thông tin chi tiết xem tại đây.