1 / 2
2 / 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ QUỐC GIA REV-ECIT 2017

Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào December 18, 2017 lúc 2:16 pm

– Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ 20 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin” (The 2017 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT 2017). Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đã tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2017

– Hội nghị được sự bảo trợ của Bộ Thông Tin Truyền Thông, Cục Tần Số Vô Tuyến Điện, IEEE Việt Nam và tiểu ban liên lạc của IEEE Việt Nam.

– Hội nghị REV-ECIT là hoạt động trao đổi học thuật cấp quốc gia do Hội Vô tuyến Điện tử tổ chức theo mô hình kết hợp giữa Hội khoa học với các trường đại học nhằm tạo lập một diễn đàn trao đổi chuyên sâu có chất lượng về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Chương trình Hội nghị bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin.

– Hội nghị đã lựa chọn 56 bài báo dạng trình bày tại hội nghị trên tổng số 90 bài báo đăng ký từ 20 trường Đại Học trong và ngoài nước. Các chủ đề được trình bày đều là các lĩnh vực được quan tâm hiện nay như khoa học máy tính, kỹ thuật truyền thông, mạng truyền dữ liệu, xử lý tín hiệu và hình ảnh và điện tử y sinh, điều này hứa hẹn mang đến một Hội nghị có chất lượng chuyên môn cao của Ngành. Điều đặc biệt, hội nghị đã mời được 03 báo cáo mời là những báo cáo suất sắc tiêu biểu từ các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị quản lý nhà nước và trường đại học của Mỹ trình bày những vấn đề nóng trong lĩnh vực ICT: cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh như: báo cáo “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề xuất hợp tác với viện/ trường Đại Học” do ông Lê Chí Dũng, Giám đốc TT Sáng tạo kiêm Chánh VP Viện NCUD, Công ty CMC trình bày; báo cáo “Định hướng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh do TS. Lê Quốc Cường, Phó Giám Đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Những giới hạn cơ bản và mã hoá cho những kênh truyền Gauss và phi Gauss cộng tính do TS. Trần Hữu Nghị, Đại Học Akron, Mỹ trình bày.

– Thông qua các báo cáo mời này, Ban tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2017 hy vọng rằng các nhà khoa học, các đại biểu có dịp chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, những kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nêu trên; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà nước và trường đại học để từ đó đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.