1 / 2
2 / 2

HỌC VIỆN CƠ SỞ TRAO ĐỔI SINH VIÊN VÀ THỰC TẬP SINH VỚI ĐẠI HỌC CLERMONT FERRAND II, CỘNG HÒA PHÁP.

Hợp tác quốc tế, Nghiên cứu, Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào June 23, 2016 lúc 9:46 am

– Với mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên Học Viện Cơ Sở cơ hội giao lưu, học hỏi cùng sinh viên quốc tế, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở tại TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi sinh viên và thực tập sinh với Đại Học Clermont Ferrand II, Cộng Hòa Pháp.

– Tại Học Viện Cơ Sở, bạn sinh viên Pháp bên cạnh hoạt động thực tập chuyên môn tại Phòng Thí Nghiệm Thông Tin Vô Tuyến trong khoảng thời gian 3/2016 đến 6/2016, đã có dịp tìm hiểu giao lưu với sinh viên của Học Viện Cơ Sở.

– Trong những năm gần đây, Học Viện nói chung và Học Viện Cơ Sở nói riêng đã đẩy mạnh hoạt động quan hệ quốc tế. Bên cạnh các hoạt động tổ chức hội nghị khoa học quốc tế và tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế, Học Viện Cơ Sở đã đẩy mạnh hoạt động trao đổi sinh viên và thực tập sinh quốc tế nhằm giúp cho sinh viên của Học Viện Cơ Sở tăng cường kỹ năng tiếng Anh và hoạt động nhóm quốc tế.

Ảnh chụp hình giao lưu giữa sinh viên Pháp và đại diện Học Viện Cơ Sở