1 / 2
2 / 2

Giải Thưởng Bài Nghiên Cứu Về Biển Đông Năm 2014

Tin tức — vào July 21, 2014 lúc 2:21 pm

Phòng ĐT&KHCN trân trong thông báo đến sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu đến các vấn đề liên quan đến Biển Đông từ các góc độ giáo dục, lịch sử, pháp lý, quan hệ quốc tế, kinh tế,…đăng ký tham gia Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2014.

Thời hạn đăng ký tham gia Giải thưởng: đến 30/9/2014, hồ sơ đăng ký theo mẫu (file đính kèm)

Hạn chót gửi bài nghiên cứu: 1/12/2014

Hồ sơ đăng ký và Bài nghiên cứu hoàn chỉnh gửi trực tiếp đến Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại (file thông báo đính kèm)