1 / 2
2 / 2

Dự kiến phát bằng tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy, Liên thông VLVH khóa 2008 và các khóa trước trả nợ

Tin tức — vào November 16, 2011 lúc 8:31 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo  danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy và Liên thông VLVH khóa 2008 và các khóa trước trả nợ.

Dự kiến lễ phát bằng tổ chức vào ngày 26/11/2011

Xem danh sách