1 / 2
2 / 2

Thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2018

Tin tức — vào July 13, 2018 lúc 11:48 am

Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 15/7/2018 thí sinh sẽ thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, và từ ngày 19/7/2018 đến ngày 26/7 thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2018.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến (Dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến), chi tiết file đính kèm:

Tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến