1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp

Tin tức — vào October 10, 2011 lúc 10:03 pm

Danh sách sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp của các lớp hệ Liên thông, ĐH VLVH, ĐHTX cơ sở TP.HCMĐại học, Cao đẳng chính quy trả nợ cơ sở Hà Nội.

Danh sách SV nhận bằng tốt nghiệp hệ Liên thông cơ sở TP.HCM

Danh sách SV nhận bằng tốt nghiệp hệ VLVH cơ sở TP.HCM

Danh sách SV nhận bằng tốt nghiệp hệ Từ xa cơ sở TP.HCM

Danh sách SV nhận bằng tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ chính quy cơ sở Hà Nội