1 / 2
2 / 2

Danh sách 38 sinh viên nhận bằng đợt 2 và các SV chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp

Tin tức — vào August 23, 2011 lúc 4:21 pm

Học viện Công nghệ Công nghệ BCVT Cơ sở TP.HCM thông báo đến các sinh viên nhận bằng đợt 2 trong đợt trao bằng Tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học chính quy khóa 2006 và các khóa trước trả nợ (Danh sách gồm 38 sinh viên, 34 sinh viên lớp Đ06VTA1)

Danh sách 38 SV nhận bằng

Danh sách chưa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp